Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Tommy Leijon

Region Östergötland

Sekreterare

Monica Arvidsson
Region Östergötland

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Per Nodbrant

Eva Ulff

Karin Adolfsson

Region Kalmar län:
Magnus Lagerlund

Anna Askelin

Region Östergötland:
Måns Agrup

Sofia Engblom

Srinivas Uppugunduri

Uppdaterad: 2020-06-25
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion