Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Onkologi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RAG onkologi (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Årsrapporter, RMPG onkologi

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG onkologi

Kontakt

Ordförande

Christina Johansson
Region Östergötland

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Eva Ulff
Per Nodbrandt
Karin Adolfsson

Region Kalmar län:
Tobias Fagergård
Magnus Lagerlund

Region Östergötland:
Måns Agrup
Tommy Leijon
Thomas Walz

Uppdaterad: 2019-05-28
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion