Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kärlkirurgi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

2019-xx-xx, tid, plats

Ledamöter

Kontakt

 

Uppdaterad: 2019-05-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion