Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Njurmedicin, regional arbetsgrupp

Möten 2019

2019-03-21, Hotell Högland Nässjö

Kontakt

Desirée Hallberg
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-07-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion