Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Desirée Hallberg
Region Östergötland
desiree.hallberg@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2019-07-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion