Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handkirurgi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

2019-xx-xx, tid, plats

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RAG handkirurgi (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Årsrapporter, RMPG handkirurgi

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG handkirurgi

Kontakt

Ordförande

Lotta Fornander
Region Östergötland

Sekreterare

 

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Markus Engquist
Helena Sundqvist
Katarina Saellström

Region Kalmar län:
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Alkstedt
Anna Lutter

Region Östergötland:
Carin Rubensson
Thomas Hansson

Uppdaterad: 2019-05-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion