Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kvinnosjukdomar och förlossning, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-03-12

2019-10-21--22

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG kvinnosjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO kvinnosjukdomar och förlossning (inloggning)

Arbetsgrupper

Kontakt

Ordförande

Johan Skoglund
Region Jönköpings län

Processtöd

Sara Axbom
Region Östergötland

Ledamöter

Katarina Notelid Claus
Region Jönköpings län

Ann-Marie Berglund
Region Kalmar län

Lena Arvidsson
Region Kalmar län

Ninnie Borendal Wodlin
Region Östergötland

Katri Nieminen
Region Östergötland

Tommy Leijon
Region Östergötland

NPO-representant

Johan Skoglund
Region Jönköpings län

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2019-10-09
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion