Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hjärt- och kärlsjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG hjärtsjukvård årsrapport 2018

RMPG hjärtsjukvård årsrapport 2018 presentation

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-01-17

2019-03-19--20 (därefter administrativt möte och regionmöte 21/3)

2019-09-17, Västervik

2019-12-05, video

Möten 2020

2020-01-23, video
2020-03-17--18 (i samband med Regionmötet)
2020-09-17, Jönköping
2020-12-03, video

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG hjärtsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO hjärt- och kärlsjukdomar (inloggning)

Uppdrag

Uppdrag inom programområdet

Utbildning

ST-akademi i kardiologi

Regionmöten

Regionmöte, kardiologi och klinisk fysiologi 21 mars 2019

Arbetsgrupper

Kärlkirurgi

Nätverk för sjuksköterskor

Nätverk för sjukgymnaster

Kontakt

Ordförande

Jan-Erik Karlsson
Region Jönköpings län

Processtöd

Marie Gustavsson
Region Jönköpings län

Ledamöter RMPO hjärt- och kärlsjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Resultat för hjärtsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen 

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2019-10-09
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion