Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

  Jan-Erik Karlsson
  Region Jönköpings län

Sekreterare

  Marie Gustafsson
  Region Jönköpings län
  marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-05-22
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion