Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte 20190319--20, RMPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kallelse 20190319--20

Kontakt

Ordförande

  Jan-Erik Karlsson
  Region Jönköpings län

Sekreterare

  Marie Gustafsson
  Region Jönköpings län
  marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-03-15
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion