Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2020-01-23

Kallelse

Mötesanteckningar

Rubrik 2

Kontakt

Ordförande

  Jan-Erik Karlsson
  Region Jönköpings län

Sekreterare

  Marie Gustavsson
  Region Jönköpings län
  marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdaterad: 2020-01-28
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion