Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte RPO hjärt- och kärlsjukdomar 10 juni 2020

Kallelse

Mötesanteckningar

 

 

Uppdaterad: 2020-07-01
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion