Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hud- och könssjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO hud- och könssjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Birgitta Stymne
Region Östergötland

Processtöd

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO hud- och könssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion