Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hud- och könssjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Hud- och könssjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Birgitta Stymne
Region Östergötland

Sekreterare

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO Hud- och könssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion