Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hälsofrämjande, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG Hälsofrämjande strategier

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Hälsofrämjande (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Jesper Ekberg
Region Jönköpings län

Sekreterare

Maria Elgstrand
Region Östergötland

Ledamöter i RMPO Hälsofrämjande

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion