Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Njur- och urinvägssjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

RAG urologi handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG urologi årsrapport 2018

RMPG urologi värdekompass 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO njur- och urinvägssjukdomar (inloggning)

Arbetsgrupper

Njurmedicin

Urologi

Kontakt

Ordförande

Ingrid Erlandsson
Region Jönköpings län

Processtöd

Clara Fortmeiier Westerdahl
Region Östergötland

Ledamöter i RMPO njur- och urinvägssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion