Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Njur- och urinvägssjukdomar RMPO

Regionalt programområde...

Planering och uppföljning

Handlingsplan

Våra patientlöften

Möten, kallelser och anteckningar

Årsrapporter

Arbetsgrupper

Urologi

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion