Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Processtöd

Christoffer Martinelle
Region Östergötland

Anna Linders
Region Östergötland

Ordförande

Ingrid Erlandsson
Region Jönköpings län

NPO-representant

Inge Höjgaard
Region Östergötland

Ledamöter

Ledamöter RPO njur- och urinvägssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-01-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion