Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Psykisk hälsa, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-02-27, kl 9:00-12:00 videomöte

2019-05-09, kl 10:00-15:00 Jönköping

2019-10-03, kl 10:00-15:00 Jönköping

RMPO AU kl 16:00-17:00

2019-01-08
2019-02-05
2019-03-05
2019-04-23
2019-06-04
2019-08-20
2019-09-24
2019-11-05
2019-12-03
 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Psykisk hälsa (inloggning)

Arbetsgrupper

Psykiatri

Regionalt centrum för psykisk hälsa (RCPH)

Kunskapsstyrning: Resurscentrum Psykisk hälsa (RCPH) sydöstra sjukvårdregionen

  • Informationsmaterial - Vad är resurscentrum? Hur relaterar det regioners system för kunskapsstyrning? Här finns material för dig som vill förstå mer och berätta för andra. Här finns talarstöd i Power poont med talarmanus och inspelade föredrag att använda när vi kommunicera kring kunskapsstyrning inom psykisk hälsa

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/informationsmaterial/

Kontakt

Ordförande

Ulf Grahnat
Region Jönköpings län

Sekreterare

Camilla Freedeke
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO Psykisk hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-03-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion