Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Psykisk hälsa, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-02-27

Mötesanteckningar 2019-05-09

2019-10-03, kl 10:00-15:00 Jönköping

RMPO AU kl 16:00-17:00

2019-01-08
2019-02-05
2019-03-05
2019-04-23
2019-06-04
2019-08-20
2019-09-24
2019-11-05
2019-12-03

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO psykisk hälsa (inloggning)

Arbetsgrupper

Psykiatri

Resurscentrum Psykisk hälsa (RCPH) i sydöstra sjukvårdregionen

Vad är resurscentrum och hur hur relaterar det till regioners system för kunskapsstyrning? Här finns material (presentationer med talarmanus och inspelade föredrag) för dig som vill förstå mer och berätta för andra om kunskapsstyrning inom psykisk hälsa.

Informationsmaterial Uppdrag psykisk hälsa (nytt fönster)

Nationella kriterier för vad som ingår i RCPH (nytt fönster)

Vad är ett Vård- och insatsprogram? (nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för representant i Vård- och insatsprogram (nytt fönster)

Kunskapsstöd Vård- och insatsprogram (nytt fönster)

Kontakt

Ordförande

Ulf Grahnat
Region Jönköpings län

Processtöd

Maria Minich Karlsson
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO psykisk hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion