Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Psykisk hälsa, RPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skr.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2020
 

Mötesanteckningar 2020-01-30

RMPO AU kl 16:00-17:00

2019-01-08
2019-02-05
2019-03-05
2019-04-23
2019-06-04
2019-08-20
2019-09-24
2019-11-05
2019-12-03

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO psykisk hälsa (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Äldre handlingar och mötesanteckningar psykisk hälsa

Arbetsgrupper

Psykiatri, regonal arbetsgrupp

Resurscentrum Psykisk hälsa (RCPH) i Sydöstra sjukvårdregionen

Vad är resurscentrum och hur relaterar det till Nationellt system för kunskapsstyrning? Här finns presentationer med talmanus och inspelade föredrag för dig som vill förstå mer och berätta för andra om kunskapsstyrning inom psykisk hälsa.

Informationsmaterial Uppdrag psykisk hälsa (nytt fönster)

Nationella kriterier för vad som ingår i RCPH (nytt fönster)

Vad är ett Vård- och insatsprogram? (nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för representant i Vård- och insatsprogram (nytt fönster)

Kunskapsstöd Vård- och insatsprogram (nytt fönster)

Kontakt

Processtöd

Maria Minich Karlsson
Region Kalmar län

Ordförande

Ulf Grahnat
Region Jönköpings län

NPO-representant

Florence Eddyson Hägg
Region Kalmar län

Ledamöter

Ledamöter RPO psykisk hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-02-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion