Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Primärvård, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-03-06

2019-06-11, Skype

2019-09-12, fysiskt möte

2019-11-14, Skype

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO primärvård (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Maria Engquist
Region Jönköpings län

Processtöd

Lotta Lindqvist
Region Östergötland

Ledamöter RMPO primärvård

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion