Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Äldre mötesanteckningar och handlingar

Mötesanteckningar 2019-03-06

2019-06-11, Skype

2019-09-12, fysiskt möte

Mötesanteckningar 2019-11-14

Uppdaterad: 2020-03-06
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion