Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Lung- och allergisjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

 

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG lungsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO lung- och allergisjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Helena Engström
Region Östergötland

Processtöd

Lars Abrahamsson
Region Jönköpings län
lars.abrahamsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO lung- och allergisjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion