Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Lung- och allergisjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG Lungsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Lung- och allergisjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Helena Engström
Region Östergötland

Sekreterare

Lars Abrahamsson
Region Jönköpings län
lars.abrahamsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO Lung- och allergisjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion