Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

 

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG Rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta

Vårdriktlinjer

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering och smärta (nytt fönster)

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Sekreterare

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Regionala arbetsgrupper

Försäkringsmedicin, RAG

Habilitering, RAG

Rehabilitering, RAG

Rehabiliteringsmedicin med FoU, RAG

Smärta, RAG

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-06-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion