Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Processtöd

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Regionala arbetsgrupper

Försäkringsmedicin, RAG

Habilitering, RAG

Rehabilitering, RAG

Rehabiliteringsmedicin med FoU, RAG

Smärta, RAG

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion