Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, RPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2020

Sammanfattning av NPO/NSG insatser 2020, skr.se (nytt fönster)

Årsrapport 2019

Handlingsplan 2019

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2020

Mötesanteckningar 2020-02-03

2020-04-07, kl 09:00-12:00 via Skype

2020-05-25, kl 13:00-16:00 via Skype

2020-08-25, kl 13:00-16:00 via Skype

2020-10-20, kl 09:30-15:00 Nässjö Vårdcentrum

2020-11-30, kl 13:00-16:00 via Skype

 

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta

Vårdriktlinjer

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer för rehabilitering och smärta (nytt fönster)

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (inloggning)

Kontakt

Processtöd

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

Ordförande

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

NPO-representant (ordförande)

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Ledamöter RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Regionala arbetsgrupper

Försäkringsmedicin, RAG

Habilitering, RAG

Rehabilitering, RAG

Rehabiliteringsmedicin med FoU, RAG

Smärta, RAG

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-05-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion