Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RMPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ordförande

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Sekreterare

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

Ledamöter

Anders Kjellgren v.ordf
Region Östergötland

Susanne Almers
Region Jönköpings län

NPO-representant

Stefan Bragsjö, ordf
Region Kalmar län

Siv Folkhammar Andersson, processledare
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-06-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion