Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Tandvård, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-11-08 kl. 8.00 - 9.00 Videomöte från Jönköping

2020-02-05 kl. 10.00 - 14.30 Linköping

2019-06-05 kl. 09:30-15:00 Norrköping, tandvårdsledningarna inbjudna

2019-09-16 Videomöte från Jönköping

Inbjudan med program

Mötesanteckningar

2019-04-02 Videomöte från Jönköping

2019-01-30 kl. 10:15-15:00 Centrum för oral rehabilitering, Linköping

2019-05-28 kl. 15:00-16:00 Stockholm i smb med konferensen Jämlik vård

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2018-12-17

Mötesanteckningar 2018-11-07

Mötesanteckningar 2018-10-08

Vårdprogram

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Tandvård (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Carl Anjou
Region Jönköpings län

Processtöd

Fia Lindeberg
Region Jönköpings län

Region Kalmar län
Jette Lehrmann Madsen

Region Östergötland
Anna Carin Dahlgren
Pernilla Larsson Gran
Ing-Marie Nilsson

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Fia Lindeberg, Folktandvårdens kansli, Folktandvården