Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Tandvård, RPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2020

Handlingsplan 2019

Sammanfattning av NPO/NSG insatser 2020, skr.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2020

2020-03-11 kl. 10.00 - 14.30 Linköping
Kallelse med dagordning

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-11-08 Videomöte från Jönköping

2019-09-16 Videomöte från Jönköping

2019-06-05 kl. 09:30-15:00 Norrköping, tandvårdsledningarna inbjudna:

Inbjudan med program

Mötesanteckningar

2019-04-02 Videomöte från Jönköping

2019-01-30 kl. 10:15-15:00 Centrum för oral rehabilitering, Linköping

2019-05-28 kl. 15:00-16:00 Stockholm i smb med konferensen Jämlik vård

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2018-12-17

Mötesanteckningar 2018-11-07

Mötesanteckningar 2018-10-08

Vårdprogram

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RPO tandvård (inloggning)

Kontakt

Processtöd

Fia Lindeberg
Region Jönköpings län

Ordförande

Carl Anjou
Region Jönköpings län

NPO-representant

Pernilla Larsson Gran
Region Östergötland

Ledamöter

Jette Lehrmann Madsen
Region Kalmar län

Anna Carin Dahlgren
Region Östergötland

Pernilla Larsson Gran
Region Östergötland

Ing-Marie Nilsson
Region Östergötland

Patric Renström
Privattandläkarna

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-03-27
Fia Lindeberg, Folktandvårdens kansli, Folktandvården