Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RPO tandvård

Ordförande

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Sekreterare

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Ledamöter

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

NPO-representant

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Uppdaterad: 2020-01-08
Fia Lindeberg, Folktandvårdens kansli, Folktandvården