Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Infektionssjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-09-03

Mötesanteckningar 2019-05-21

Mötesanteckningar 2019-02-26

Mötesanteckningar 2019-01-15

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG infektionssjukdomar

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO infektionssjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Thomas Hellborg
Region Kalmar län

Processtöd

Nathalie Persson
Region Kalmar län

Ledamöter i RMPO infektionssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion