Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte 2019-01-15 RMPO Infektionssjukdomar

Kallelse 2019-01-15

Kontakt

Sekreterare

Nathalie Persson
Region Kalmar län
nathalie.persson@regionkalmar.se

Uppdaterad: 2019-01-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion