Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Fredrik Enlund
Region Kalmar län

Processtöd

Liselotte Joelsson
Region Östergötland

Ledamöter i RMPO medicinsk diagnostik

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion