Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RPO medicinsk diagnostik

Ordförande

Anna Österström
Region Jönköpings län

Processtöd

Liselotte Joelsson
Region Östergötland

NPO-representant

Inga Zelvyté
Region Jönköpings län

Ledamöter

Robert Ring
Region Östergötland

Hanna Odén Poulsen
Region Jönköpings län

Anna Österström
Region Jönköpings län

Fredrik Enlund
Region Kalmar län

Björn Forsberg
Region Kalmar län

Kontakt

Liselotte Joelsson
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-01-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion