Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RMPO Medicinsk diagnostik

Ordförande

Fredrik Enlund
Region Kalmar län

Sekreterare

Liselotte Joelsson
Region Östergötland

Ledamöter

Robert Ring
Region Östergötland

Hanna Odén Poulsen
Region Jönköping

Anna Österström
Region Jönköping

Björn Forsberg
Region Kalmar län

NPO-representant

Inga Zelvyté
Region Jönköping

Uppdaterad: 2019-02-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion