Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Liselotte Joelsson
Region Östergötland
liselotte.joelsson@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2019-12-17
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion