Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Äldres hälsa, regionalt programområde

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och kallelser 2019

Kallelse 2019-09-18

Mötesanteckningar 2019-01-22

Mötesanteckningar 2019-04-02

Mötesanteckningar 2019-06-12

Bilagor:

Demografi 75+ 2019-06-12

Vad vet vi om demens? 2019-06-12

Demografi 80+ i Sydöstra sjukvårdsregionen 2019-09-18

Kommande möten

2019-09-18 kl 09:30-15:30 Hotell Högland, Nässjö

2019-11-05 kl 13:00-15:00 video

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO äldres hälsa (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Arne Sjöberg
Region Kalmar län

Processtöd

Lars Abrahamsson
Region Jönköpings län

Ledamöter RMPO äldres hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion