Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Äldres hälsa

Ordförande

Arne Sjöberg
verksamhetschef
geriatriska kliniken, länssjukhuset i Kalmar

Sekreterare

Lars Abrahamsson
utredare
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Ledamöter

Björn Westerlind
överläkare
geriatriska kliniken, länssjukhuset Ryhov

Ann Lund
teamchef PKU
Region Jönköpings län

Melker Löwenhoff
specialistläkare
geriatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Camilla Salomonsson
länssamordnare
Linköpings kommun

Ann-Katrin Wilhelmsson
äldresamordnare
Region Kalmar län

Monica Örmander
regional utvecklingsledare
Kommunförbundet i Kalmar län

NPO-representant

Ulrika Stefansson
utredare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-01-29
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion