Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ordförande

Arne Sjöberg

verksamhetschef
Geriatriska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar
 

Uppdaterad: 2019-01-24
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion