Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ögonsjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO ögonsjukdomar handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG ögonsjukvård årsrapport 2018

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-01-28

Mötesanteckningar 2019-04-04

Mötesanteckningar 2019-05-28

2019-09-04 kl 15:00-17:00, video

2019-11-06 heldag, Hotell Högland Nässjö

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG ögonsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO ögonsjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Catrin Fernholm
Region Östergötland

Processtöd

Lillemor Broling
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO ögonsjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Vårdriktlinjer

Vårdriktlinjer för ögonsjukvård i sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion