Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ögonsjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG Ögonsjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Ögonsjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Pierfrancesco Mirabelli
Region Jönköpings län

Sekreterare

Lillemor Broling
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO Ögonsjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion