Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Processtöd

Maria Svensson
Region Kalmar län

Ordförande

Tatiana Jaklovska
Region Östergötland

NPO-representant

Tatiana Jaklovska
Region Östergötland

Ledamöter

Ledamöter RPO öron-, näsa och halssjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-03-25
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion