Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RMPO Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ordförande

Tatiana Jaklovska
Verksamhetschef
Öron-näsa-halskliniken, Region Östergötland

Sekreterare

Maria Svensson
Utredare
Regionstab samordning hälso- och sjukvård, Region Kalmar län

Ledamöter

Bozena Wicik Ros
Verksamhetschef
Öron-näsa-halskliniken, Länssjukhuset Ryhov

Karin Rahm Björneld
Basenhetschef
Öron-näs- och halskliniken, Länssjukhuset Kalmar

Sven Tylstedt
Basenhetschef
Öron-näs- och halskliniken, Västerviks sjukhus

Lovisa Farnebo
docent, lektor, läkarchef
Öron-näsa-halskliniken, Region Östergötland
          

Ledamot i NPO

Tatiana Jaklovska
Verksamhetschef
Öron-näsa-halskliniken, Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-01-29
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion