Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte 2019-02-27 RMPO Öron-, näsa- och halssjukdomar

text

Sekreterare

Maria Svensson
Region Kalmar län
maria.svensson5@regionkalmar.se

Uppdaterad: 2019-01-29
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion