Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Sällsynta sjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) sydöst (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-09-16

Mötesanteckningar 2019-03-18

Mötesanteckningar 2019-01-21

 

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO sällsynta sjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Cecilia Gunnarsson
Region Östergötland

Processtöd

Charlotte Lilja
Region Östergötland

Ledamöter RMPO sällsynta sjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion