Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Mag- och tarmsjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

RMPG kirurgi årsrapport 2018

RMPG kirurgi årsrapport 2018 resultat

RMPG kirurgi årsrapport 2018 presentation

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO mag- och tarmsjukdomar (inloggning)

Arbetsgrupper

Gastroenterologi

Kirurgi

Kontakt

Ordförande

Gunnar Persson
Region Jönköpings län

Processtöd

Lars Abrahamsson
Region Jönköpings län
lars.abrahamsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO mag- och tarmsjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion