Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Mag- och tarmsjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Mag- och tarmsjukdomar (inloggning)

Arbetsgrupper

Gastroenterologi

Kirurgi

Kontakt

Ordförande

Gunnar Persson
Region Jönköpings län

Sekreterare

Lars Abrahamsson
Region Jönköpings län
lars.abrahamsson@rjl.se

Ledamöter i RMPO Mag- och tarmsjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-02-06
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion