Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer

Planeringsöversikt 2018-2020

Riktlinje

Ansvarig

Sakkunnig

Admin

Seminarier

Publicering

Behandling och svar

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Jesper Ekberg, RJL

Hans Lingfors, RJL

Susanne Yngvesson, RJL

Nationell workshop oktober 2017

Nationellt seminarium 16 januari 2018

Slutversion
sommaren 2018

SVN presidium
5 februari 2018

Remissvar
9 februari 2018

Schizofreni

 

Zornitsa Dimitrova, RÖ

Ulf Rogberg, RJL

Sofia Velinder, RKL

Leni Lagerqvist, RKL

Regionalt seminarium 28 november 2017

Slutversion
sommaren 2018

Konsekvensbeskrivning
10 januari 2018

Gapanalys
Region Kalmar län

Gapanalys
Region Jönköpings län

Remissvar
12 januari 2018

Endometrios

 

Lollo Makdessi,

Eva Hellman, RÖ

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 20 april 2018

Slutversion
publicerad våren 2019

Riktlinjer vid endometrios

Remissvar 15 maj 2018

Epilepsi

 

Patrick Vigren, RÖ

Helene Sundelin,

Leni Lagerqvist, RKL

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 19 april 2018

Slutversion 
publicerad våren 2019

Riktlinjer vid epilepsi

Remissvar
15 maj 2018

Psoriasis

 

Birgitta Stymne, RÖ

Marie Gustafsson, RJL

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 18 april 2018

Slutlig version
klar våren 2019

Remissvar
15 maj 2018

Rörelseorganens sjukdomar

 

 

 

Remissversion
klar första kvartalet 2020

25/2 2020 
förberedande workshop SoS
Sjukvårdsregionalt seminarium perioden maj - juni 2020

Tandvård     RJL   Definiera frågeställning som ska ingå i riktlinjen beräknas klart sommaren 2018 Sofia Orrgren
projektledare SoS
träffar RMPO juni 2019

 

Kontakt

Leni Lagerqvist

Susanne Yngvesson

Annica Öhrn

Mer information

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Uppdaterad: 2019-10-11
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion