Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer

Planeringsöversikt 2018-2019

Riktlinje

Ansvarig

Sakkunnig

Admin

Seminarier

Publicering

Behandling och svar

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Jesper Ekberg, RJL

Hans Lingfors, RJL

Susanne Yngvesson, RJL

Nationell workshop oktober 2017

Nationellt seminarium 16 januari 2018

Slutversion sommaren 2018

SVN presidium 5 februari 2018

Remissvar 9 februari 2018

Schizofreni

 

Zornitsa Dimitrova, RÖ

Ulf Rogberg, RJL

Sofia Velinder, RKL

Leni Lagerqvist, RKL

Regionalt seminarium 28 november 2017

Slutversion sommaren 2018

Konsekvensbeskrivning 10 januari 2018

Gapanalys Region Kalmar län

Gapanalys Region Jönköpings län

Remissvar 12 januari 2018

Endometrios

 

Lollo Makdessi,

Eva Hellman,

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 20 april 2018

 

Remissvar 15 maj 2018

Epilepsi

 

Patrick Vigren, RÖ

Helene Sundelin,

Leni Lagerqvist, RKL

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 19 april 2018

 

Remissvar 15 maj 2018

Psoriasis

 

Birgitta Stymne,

Marie Gustafsson, RJL

Nationell workshop 23 januari 2018
Regionalt seminarium 18 april 2018

 

Remissvar 15 maj 2018

Rörelseorganens sjukdomar

 

 

 

Remissversion sommaren 2019

Slutversion december 2019

 

 

Kontakt

Namn Efternamn
e-post

Mer information

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen 

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion