Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Årsrapporter

RMPG årsrapporter 2018

Tidigare Regionala medicinska programgrupper lämnar årsrapporter för 2018 till respektive kunskapsråd.
Ett sammandrag av årsrapporterna presenteras för Samverkansnämnden.

Barn- och ungdomsvård

Handkirurgi

Hematologi

Hjärtsjukvård

Hälsofrämjande strategier

Kirurgi

Kvinnosjukvård

Lungsjukvård

Medicinsk diagnostik

Neurosjukdomar

Onkologi

Ortopedi

Primärvård

Psykiatri

Rehabiliteringsmedicin

Urologi

Ögonsjukvård

Öronsjukvård

Tidigare årsrapporter

Årsrapporter från RMPG

Uppdaterad: 2019-05-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion