Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Årsrapporter

2018

RMPG:

2019

RMPO:

 • Akut vård
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Cancersjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Levnadsvanor
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Primärvård
 • Psykisk hälsa
 • Rehabilitering och smärta
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Äldres hälsa
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion