Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingsplaner för regionala medicinska programområden

2019

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering och habilitering

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Kontakt

Namn Efternamn
e-post

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion