Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdrag, projekt och rapporter

Pågående

Uppdrag från RSL Start Klart Ansvarig Rapportering
Ambulanshelikopter i SÖSR del II 20190108 20190816 Utsedda funktioner RSL 20190918
SVN 20190927
Regional samverkansgrupp patientsäkerhet 20181206 Löpande Ordförande Enligt uppdrag
Civilt försvar i samverkan inom SÖSR 20181017 Löpande Utsedda funktioner RSL höst 2019
Alkoholfrihet inför operation 20180830 Löpande Jesper Ekberg RSL 20190211
Patientrörlighet 20160801 Löpande kontaktpersoner i E, F och H-län RSL 20190211
Kunskapsstyrning (projektplats) 2017 Löpande Susanne Yngvesson RSL
Läkemedelsgruppen, LäSÖ 20160601 Löpande LäSö RSL
Traumasystem (projektplats) 20131001 Löpande Annika Bergström RSL
Regionala upphandlingar 20160620 Löpande Upphandlingscheferna RSL april 2019
FoU chefsnätverk 20141210 Löpande Jan Marcusson
Jonas Bonnedahl
Boel Andersson-Gäre
RSL april 2019

 

Samordnade remissvar - översikt

Kontakt

Leni Lagerqvist

Uppdaterad: 2019-10-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion