Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Planering och uppföljning

Handlingsplaner

Sjukvårdsregionens medicinska programområden gör från och med 2019 årliga handlingsplaner utifrån identifierade utvecklingsbehov. Handlingsplanerna publiceras av respektive RMPO under maj.

RMPO handlingsplaner 2019

Mötesplanering

Samverkansnämnden sammanträder fyra gånger per år och regionsjukvårdsledningen sex gånger per år. Mötena förbereds av nämndens presidium respektive regionsjukvårdsledningens stab. 

Tidplan 2019 sydöstra sjukvårdsregionen

Preliminär tidplan 2020 sydöstra sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer

De regionala medicinska programområdena tar fram underlag till sjukvårdsregionens dialog med Socialstyrelsen om nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer

Processtöd och mallar

Regionsjukvårdsledningen stab ansvarar för generella processtöd och dokumentmallar. 

Processtöd och mallar

Uppdrag och projekt

Regionsjukvårdsledningen formulerar och beslutar om uppdrag och projektdirektiv.

Aktuella uppdrag och projekt

Våra patientlöften

De regionala medicinska programområdena konkrektiserar sjukvårdsregionens löften till patienterna inom respektive område.

Våra patientlöften

Vårdstatistik

Universitetssjukhuset och de tre regionerna sammanställer månadsstatistik för exempelvis tillgänglighet, produktion och kostnader.

Vårdstatistik

Årsrapporter

Från och med 2019 rapporterar de regionala medicinska programområdena, RMPO, sitt arbete till regionsjukvårdsledningen via de fyra kunskapsråden. För 2018 rapporterar de tidigare regionala medicinska programgrupperna, RMPG.

Årsrapporter

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Uppdaterad: 2019-09-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion