Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Planering och uppföljning

Handlingsplaner och årsrapporter

Sjukvårdsregionens programområden gör årliga handlingsplaner utifrån de nationella programområdenas verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och identifierade utvecklingsbehov. Programområdena rapporterar kontinuerligt sitt arbete i de fyra kunskapsråden och gör en årlig sammanställning till Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden.

Handlingsplaner

Årsrapporter

Mötesplanering

Samverkansnämnden sammanträder fyra gånger per år och Regionsjukvårdsledningen sex gånger per år. Mötena förbereds av nämndens presidium och Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab. 

Tidplan 2020 Sydöstra sjukvårdsregionen

Processtöd och mallar

Regionsjukvårdsledningen stab ansvarar för generella processtöd och dokumentmallar. 

Processtöd och mallar

Vårdstatistik

Universitetssjukhuset i Linköping och de tre regionerna sammanställer månadsstatistik för exempelvis tillgänglighet, produktion och kostnader.

Vårdstatistik

Nationella riktlinjer

De regionala programområdena tar fram underlag till sjukvårdsregionens dialog med Socialstyrelsen om nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer

 

Uppdaterad: 2020-09-04
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion