Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Våra patientlöften

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du

  • erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
  • erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte
  • vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan
  • få tillgång till jämlik vård
  • erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • få tillgång till patientsäker vård
  • erbjudas kostnadseffektiv vård

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Patientlöften för respektive regionalt programområde

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hälsofrämjande strategier

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering och smärta

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdaterad: 2018-08-13
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion