Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik

Månadsstatistiken innehåller:

  • ackumulerade månadsvärden jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärden för vårdtillfällen och DRG-poäng
  • årsvärden för de fem senaste åren

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2019

Barn- och kvinnocentrum, publicerad 2019-06-11

Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård, publicerad 2019-06-11

Hjärt- och medicincentrum, publicerad 2019-06-11

Närsjukvård, publicerad 2019-06-11

Sinnescentrum, publicerad 2019-06-11

Totalt, publicerad 2019-06-11

2018

Vårdstatistik 2018

Uppdaterad: 2019-06-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion